• responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
1 2 3 4 5
Sản phẩm

Bảng Điện tử Siêu thị Halos Mart

ạn hiểu thế nào là bảng điện tử, bảng điện tử là sản phẩm gồm hệ thống các chuỗi đèn led tạo thành các modul đồng bộ với nhau và được kết nối với máy tính để lập trình thể hiện nội dung theo ý tưởng thiết kế của cá nhân hay tổ chức nhằm quảng bá giới thiệu các sảm phẩm.
Chi tiết sản phẩm
Bảng điện tử có thể đặt trong nhà còn gọi là bảng điện tử trong nhà và khi đặt ngoài trời còn gọi là bảng điện tử ngoài trời. Tùy theo từng lĩnh vực hoạt động khác nhau chúng được ứng dụng để tạo được hiệu quả quảng bá tối ưu theo từng mục đích sử dụng.
Sản phẩm tương tự